Replik Svar på insändare ”Cykelleden- Fruängsgatan igen” publicerad 4 september.

Du har helt rätt i att cykelstråket Hamnvägen-Borgaregatan inklusive Teatertorget är ett omfattande projekt. Vi har därför valt att dela upp det i etapper som har avlöst varandra slag i slag. Att dela upp det i etapper årsvis har bland annat gett oss större möjlighet att söka statlig medfinansiering utan att tappa fart. Arbetena tar tid då de omfattar så väl gatuanläggningen med trafiksäkerhetsåtgärder, vatten och avlopp samt stora allmänna ytor som Teatertorget.

Den sista biten mellan Västra Storgatan och Borgaregatan har tyvärr blivit cirka två veckor försenad. Detta på grund av oförutsedda arbeten när vi bytte VA-ledningar. Arbetena är upphandlade enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling). Vi slutbesiktar alla arbeten och eventuella fel rättas till enligt garantiåtgärder.

När det gäller Ringvägen, som du nämner, behövs stora förändringar för framkomligheten, trafiksäkerheten samt vatten- och avloppsanläggningen. Vi ser nu därför över helheten för att kunna göra alla behövliga åtgärder samtidigt på respektive del av Ringvägen.

Vi arbetar hårt för att Nyköping ska bli en ännu bättre cykelstad och hoppas att det nya cykelstråket längs Fruängsgatan ska bli flitigt använt. Onsdagen den 11 september klockan 16.00 på Fruängsgatan mellan Västra Storgatan och Repslagargatan är det invigning. Varmt välkommen då!