Insändare Det sorgliga förfallet av Nyköpings hamn har börjat uppmärksammas. Kommunen verkar se hamnområdet mest som en belastning. För att ytterligare försöka skrämma bort turister och andra besökare till hamnen har kommunen för en tid sedan avgiftsbelagt områdets enda parkeringsplats, med avgift dygnet runt. Säkert kan vi snart se fram mot att även gatuparkeringarna blir avgiftsbelagda.

Man måste verkligen beklaga företagarna i hamnen. De betalar dyra arrenden till en kommun som verkar vilja driva bort deras kunder och andra besökare.

f.d. lunchgäst