Sedan Skiftingehus förskola fick nya lokaler har trafikmiljön i området blivit direkt farlig. Föräldrar kör sina bilar rakt över cykelbanan, in bland skolans cykelställ och släpper av och hämtar barnen utanför porten. Såväl skolbarn som cyklister och gående utsätts för livsfara. Detsamma sker under kvällstid och helger när föräldrar kör ungdomar till träning i den intilliggande idrottshallen. Man parkerar utanför porten för att slippa 50 meters promenad från parkeringsplatsen.

Efter att ha påtalat detta för kommunens trafikavdelning sattes en tydlig skylt upp med texten ”Endast utryckningsfordon och varutransporter”. Detta har dock inte medfört något ändrat beteende, utan bilar körs över och längs cykelbanan precis som innan.

Vid förnyad kontakt med trafikavdelningen blir svaret att man känner till detta, men att det är polisen som ska se att det efterföljs. Polisen säger dock att kommunen ansvarar för trafikmiljön, men att man kan meddela polisen när det händer något.

Att promenera 50 meter från parkeringsplatsen till förskolan eller en idrottsaktivitet borde inte vara alltför betungande för någon. Ska det verkligen behöva inträffa en allvarlig olycka där skolbarn drabbas innan man sätter stopp för detta ofog?

Skiftingebo