Insändare Svar på insändaren "Sen skolbuss drabbar eleverna" publicerad  25 september.

Tack för att du uppmärksammar oss på detta. Det är alltid många faktorer att ta hänsyn till när vi planerar vår trafik. I detta fall har det mycket riktigt skett små korrigeringar (tre minuter) av morgontiden för linje 555 jämfört med i våras. Anledningen till korrigeringarna är att vi vill sprida ankommande bussar och elevströmmar kring högstadiet då det blir trångt när alla kommer till samma plats vid samma tillfälle. Vi har hela tiden de kommunala skolornas starttider med i beräkningen och riktar trafiken mot dessa, då det är kring de tiderna som vi har de största reseströmmarna. 

Det vi ser nu är att denna lilla tidsjustering om tre minuter och nya tider för skolor i tätorten har fått fler resenärer som tidigare reste med linje 656 att istället resa med 555. Precis som du säger har det därmed ökat beläggningen på linje 555. Dessutom har det skett en generell ökning av resenärer på sträckan. Vi följer ständigt reseunderlaget och statistiken för alla våra linjer för att se till att reseupplevelsen blir bästa tänkbara för våra resenärer. Vi kommer att bevaka situationen och göra en helhetsbedömning kring den här linjen. Det är fullt tänkbart att avgångstiden behöver justeras om vi kommer fram till att det är den bästa lösningen, med det är som sagt en helhetsbild som vi måste ta hänsyn till. Blir trängselproblematiken för stor över en längre och regelbunden tidsperiod har också trafikföretaget skyldighet att sätta in förstärkningstrafik på dessa utsatta avgångar.