Jag kan för mitt liv inte begripa hur Nyköpings kommun resonerar, när de väljer att dra in bidraget till en fungerande ideell förening som Träffpunkten!

För en i sammanhanget oerhört låg kostnad, så har behövande fått en någorlunda värdigare tillvaro, genom hjälpen som Träffpunkten tillgodoser.

Menar man realistiskt att det inte finns plats för både stadsmissionen och Träffpunkten, i Nyköpings kommun? Är det verkligen rimligt och anständigt att en jätteorganisation som stadsmissionen tillåts att faktiskt utkonkurrera en mindre aktör på "marknaden"?

Nedmontera nu inte en verksamhet som fungerar. Att bygga upp en ny verksamhet blir så oerhört mycket dyrare! Jag tycker att vi ska rikta en tacksamhetens tanke åt de personer som frivilligt väljer att hjälpa våra kommuninvånare i nöd.

Jag uppmanar alla som har möjlighet att stötta föreningen, nu gör det.

Vi har även många stora företag i Nyköpings kommun som skulle kunna göra en välgärning. Det kostar ganska lite, att hjälpa till mycket.

Stoppa nedläggningen av Träffpunkten i Nyköping!