Insändare Svar till insändaren "Cyklister- lär er trafikreglerna" publicerad 28/8.

Insändarskribenten är irriterad över cyklister som inte kan trafikregler vid övergångsställen. Om cyklister i allmänhet kan reglerna eller inte låter jag vara osagt, men jag kan ge en förklaring till varför cyklister far fram i god fart över övergångsställen och inte lämnar företräde, trots bilar på ingång.

Själv hör jag till de cyklister som inte stannar, åtminstone inte här i Nyköping. Ett antal gånger har jag försökt att tillämpa regeln att cyklisten ska lämna företräde till bilarna vid övergångsstället. Nästan alltid stannar bilarna för att släppa fram mig. Jag står kvar och lämnar företräde, enligt reglerna. Bakom bilen som stannat växer snart en kö med som puttrar avgaser på tomgång. Vi står där och glor på varandra, och bilisten tycker förmodligen jag är en rätt knäpp typ som står där, fast jag faktiskt tillämpar den aktuella regeln.

Vi har alltså fått en praxis i Nyköping där nästan alla bilister är vänliga och släpper fram oss cyklister. Av mina erfarenheter har jag dragit slutsatsen att det knappt är någon idé att ge bilarna företräde.

Björn Åslund, cyklist