Replik Svar till Insändaren "Hotellet vid Rosvalla" publicerad 24/8

Som svar på din fråga: Nej, hotellet vid Rosvalla är ingen bluff. På kommunstyrelsens möte måndagen 26 augusti, fattade politikerna beslut om ett optionsavtal mellan Nyköpings kommun och de entreprenörer som ska bygga hotellet, som till en början får 80-100 rum och mellan 300-400 bäddar.

Gällande detaljplan - för den del av Rosvalla som är aktuell - behöver ändras eftersom den inte medger hotell idag. Vi arbetar nu fram ett förslag på ny detaljplan, där hotellet får absolut bäst placering med hänsyn till bland annat trafikflöden och befintliga verksamheters behov. Detta är ett naturligt steg i hur en detaljplan tas fram. Ibland börjar vi med ett tomt papper, där platser för bostäder eller verksamhetslokaler blir exakt utpekade i detaljplanen. Ibland, som i det här fallet, gör vi ett omtag med en gällande detaljplan för att hitta den bästa lösningen.

När förslaget på ny detaljplan är färdigt är det dags för samråd då sakägare (till exempel grannar och verksamhetsutövare i området) får vara med och tycka till. Efter justeringar, granskningsperiod och politiska beslut antas planen och projekteringen för hotellet kan starta. Om allt går som planerat sätts spaden i marken under 2021.

Anna Selander

Samhällsbyggnadschef Nyköpings kommun