Replik Svar till insändaren "Nyköping har mycket att lära ut" som publicerades 5 september.

Antonio Ponce reagerade på min debattartikel som handlade om de lärdomar Sörmland kan dra av Dalarnas arbete med besöksnäringen. Han undrade om jag inte vet vad som sker i bland annat Nyköping. Vidare skriver han att jag borde besöka även Nyköping och att jag ska uppmärksamma Sörmland mer.

Jag är stolt över att vara riksdagsledamot för Sörmland och försöker hålla mig uppdaterad med vad som händer i hela länet, inklusive Nyköping. Det jag ville spegla i min artikel var att Sörmland kan bli bättre på att genom samverkan mellan olika aktörer öka besöksnäringen ännu mer. Jag är stolt över Sörmland men vill att fler ska upptäcka oss och precis som Antonio skriver, så kan fler lära av kusten och att upptäcka oss.

Det Dalarna har lyckats bra med är att gemensamt i regionen marknadsföra olika besöksmål som får många svenskar och utländska turister att hitta dit. Just det vill jag att Sörmland ska lära av. Utifrån många besök runt om i länet under valrörelsen vet jag att vi har kraften, besöksmålen, de lokala producenterna, väg 223 och mycket annat. Mitt första år som riksdagsledamot har bara förstärkt den bilden. Nu måste vi dra nytta av våra styrkor och bli bättre på samverkan i hela regionen.

Jag vill därmed också säga tack till Antonio för dina frågor vilket gav mig en möjlighet att förtydliga mig.

Martina Johansson (C)

Riksdagsledamot Sörmland