Insändare Tidigare har jag skrivit om min övertygelse att jobb leder till integration.Det tror jag fortfarande på. Det pratas om projekt som syftar att lära nysvenskar att "ett brandlarm är ett brandlarm" som vägen till integration. Dessa flummiga insatser är långt ifrån vad som i verkligheten hjälper människor att bli integrerade. Projektet kan skapa sysselsättning för personen som jobbar i projektet men hjälper inte nysvenskar. Brandkärr har stora problem och det håller på att trappas upp, man kan inte experimentera med resultatlösa projekt, det handlar om människors liv.

De som leder integrationsjobb måste inse att de har misslyckats. Jag har drivit projekt som skapat integration i Nyköping. Projektet gjorde att folket startade eget. De som inte startade eget fick hjälp att få anställning. Det är dags att de som leder integrationsjobb går ner från sin vita hästar. Sluta att se ner på människor och lyssna på de som kan integrations frågor bäst. Vi förtjänar bättre integrationspolitik. Nyköping förtjänar bättre. Vi besitter olika kompetenser, låt oss berika varandra för samhällets bästa.