Insändare Läst om det obehagliga ställningstagandet av Oxelösunds kommun att placera en gasterminal i hamnen. LNG är en nedkyld brännbar gas i flytande form. Vid ett eventuellt läkage då vätskan rinner ut, förångas den till ett ständigt växande gasmoln. Gasmolnet är ytterst farligt och har ett ofantligt energiinnehåll som sprider sig i vindriktningen.

Alternativ till placering av gaslagret finns hos kommunen: ”Kraftverk Brannäs”. Detta underlag borde man ta fram. Kompletta ritningar finns på bland annat upplag, byggnader, vägar samt hamn. Där ute borde verksamheten ligga och inte i Oxelösund och Gamla Oxelösund.

Avser man att endast bygga en mindre cisternanläggning med ”små risker” så finns faran att man en dag vill öka lagringsförmågan. Argumentet blir då att man redan har distributionsutrustningen och därför måste utbyggnaden ske i Oxelösunds hamn.

Gustaf