Övrigt Politik Kultur är fantastiskt, det hjälper oss att upptäcka nya världar och nya språk. Många är vi som aldrig glömmer vår första teaterföreställning, konsert, konstutställning eller när vi fick pröva att spela ett instrument. Det borde vara självklara erfarenheter, men vi vet att så är det inte. Nyköpings kommun har länge legat i botten i att ge alla barn och ungdomar möjlighet att få vara med och upptäcka kulturens alla uttrycksformer. Kultur kan vara det som gör den stora skillnaden i en människas liv, att plötsligt hitta ett språk för det vi bär inom oss. Utryck som ger färg åt känslor och sinnesstämning.

Många kan vittna om att det är kultur som hjälpt dem ut ur psykisk ohälsa eller som fick dem att hitta motivation och glädjen till alla andra ämnen i skolan eller att det var där de hittade sina vänner.

Vi vill vara med och möjliggöra för alla barn att upptäcka kultur i ännu större utsträckning. Vi vill att varje skola ska ges möjlighet att till exempel få ha en egen skolorkester. Kulturskolan skall vara mobil och möta barn och ungdomar där de befinner sig. Det ska inte hänga på hur vida föräldrar har möjlighet att skjutsa eller inte. Vi vill ge mer resurser till Kulturskolan och att det ska vara en självklar del i skolans uppdrag att erbjuda alla elever. Vi vill se större samarbete med Svenska kyrkan och studieförbunden. Här finns ovärderliga resurspersoner för att utveckla former för kultur.

Centerpartiet vill:

• Att alla barn och ungdomar skall erbjudas möjligheten att upptäcka kultur via kulturskolan på den egna skolan.

• Att utöka och hitta nya samarbetsformer mellan kulturskolan, grundskolan och idéburna organisationer och studieförbund. Allt för att erbjuda möjlighet att upptäcka kultur i skolan.

Åsa Ingårda (C) Runtuna kandidat riksdag Sofia Aktergård (C) Kandidat landsting och kommunfullmäktige Erika Nyman (C) Nyköping kandidat kommunfullmäktige Elisabeth Sandberg (C) Runtuna kandidat Kommunfullmäktige