Insändare Oxelösund har blivit kommunen där viktiga beslut förhalas, förfelas eller förkastas. Det sistnämnda gäller oppositionens diverse idéer.

Kustbostäder konstaterar att behovet av platser i trygghetsboende är stort. Det har  hunnit gå sju år sedan trygghetsboende Vitsippan i centrala Oxelösund blev inflyttningsklart. Ett boende anpassat för äldre som inte vill eller kan bo kvar i sin vanliga bostad. 

Nu efterfrågas ytterligare ett trygghetsboende centralt, förslagsvis på samma fastighet som affärsfastigheten Prisman 6. 

Frågan är varför inget händer? Vi tror att det beror på majoritetens velande och beslutsångest. I juni påpekade Allianspartierna att uppförandet av en ny byggnad där Prisman i dag står borde skyndas på.

Från Allianshåll har det motionerats i frågan på olika sätt ända sedan 2014. Majoriteten gick med på att utreda frågan – sedan har mycket litet hänt.

2016 lämnades nästa motion om trygghetsboende. Även då gavs ett positivt svar. Ett år senare kom beskedet att idéerna skulle arbetas in i äldrestrategin.

Tidigare sa majoriteten nästan alltid nej till allianspartiernas motioner. Sedan bytte man taktik och började säga ja, dock utan att så mycket händer. Frågan är vilket vi ska tycka bäst om…

Från Allianspartierna är vi beredda att sätta oss ner med majoritetens företrädare för att hitta konkreta handlingsvägar. Som det är nu flyttar flera invånare för att de inte kan hitta lämpligt boende i Oxelösund. Det är olyckligt.