Insändare För en tid sedan blev jag tvungen att uppsöka akuten på Nyköpings lasarett pga kraftiga magsmärtor. Efter 4 timmars väntan där jag typ klättrade på väggarna fick jag träffa en läkare. Han var mycket bra och undersökningen var grundlig. Jag fick åka hem med nya instruktioner. Det var turligt nog inget allvarligt och i dag är jag helt återställd. Vad jag såg och fick uppleva på akuten var bristen på resurser. Det fanns en enda läkare i tjänst. Han kan inte trolla, han måste ta patienterna efter allvarlighetsgrad. Att jag fick vänta med svår smärta i 4 timmar beror på för lite resurser. Jag tycker inte det ska vara så. Jag såg flera patienter som låg i korridorerna. Det kan inte vara rätt. Jag förstår att sjukvårdens personal protesterar och säger upp sig.  Sjukvården behöver mer resurser. Det går inte att genomföra utan skattehöjningar. Gärna där det finns pengar i överflöd. Staten måste få loss pengar genom lagstiftning till exempel att återinföra värnskatten, kanske höja den, återinför förmögenhetsskatt och fastighetsskatt. Jag har under mer än 30 år regelbundet besökt akuten som anhörig. Utvecklingen mot försämring är tyvärr tydlig.