Insändare Kvinnor och flickors rättigheter behöver ständigt försvaras de kan inte tas för givna. Vägen till frihet går genom utbildning, egen inkomst, jämställd representation tillsammans med utbyggd välfärd av barn- och äldreomsorg och inte minst frihet från våld. Dessvärre uppger var tredje kvinna inom EU att de har utsatts för fysiskt och eller sexuellt våld. Det sker i hemmet, på arbetet och på offentlig plats. Våldet begränsar kvinnor och flickors frihet. Det är dags för nästa steg för att mäns våld ska ses som det samhällsproblem det är. S-kvinnor begär nu ett #metoo-direktiv med målet att EU:s länder ska säkra kvinnors och flickors rätt att slippa våld och sexuella övergrepp och lyfta fram mäns skyldighet att sluta slå och våldta.