Övrigt Politik Arbete är ett av de mest debatterade områdena inom svensk politik. De flesta partier placerar arbetsfrågan högt på sin agenda. Man talar om att alla ska vara med och bidra, om arbetslinjen, om att nyanlända måste in i arbete, om att det ska löna sig att arbeta och så vidare. Det talas där­emot sällan om arbetarna, om arbetsvillkor, om arbetsmiljö, om delaktighet på arbetsplatser eller möjligheter att påverka vår arbetssituation.

Fokuset på arbete är förståeligt. De ekonomiska och ­sociala villkoren för de som inte har ett arbete idag är tuffa och att stå utanför arbetsmarknaden har kommit att betyda att stå utanför samhället, att stå under ständig kontroll från arbetsförmedlingen och att stämplas som bidragstagare. Vi skräms över arbetslösheten så till den grad att vi är tacksamma över att få ett arbete, vilket som helst och på vilka villkor som helst. Det här har gjort att vi börjat tala om rätten till arbete istället för att tala om rätten till ett drägligt liv.

Arbete upptar en stor del av vårt vakna liv. Vi anpassar och prioriterar våra liv utifrån arbete med följden att många har svårt att få ihop livspusslet, har för lite tid för nära och kära och för att ta hand om oss själva med ohälsa som följd. Istället för att fokusera på att alla ska arbeta i så hög sysselsättningsgrad som möjligt borde vi tala om hur vi ska få vår vardag att gå ihop och om hur lönearbete ska anpassas efter vår fritid istället för tvärtom. I takt med att samhället utvecklas och vi hittar nya tekniska lösningar borde fokus ligga på hur vi ska minska vår arbetsbörda och öka människors välmående.

Att minska och omfördela arbetsbördan genom att införa 6 timmars arbetsdag är ett steg mot ett sundare, friskare samhälle. Vi vet att sjukskrivningar minskar när arbetstiden minskar från ett antal projekt med 6 timmars arbetsdag som testats runtom i landet. Vi behöver inte fler sådana kortsiktiga, isolerade projekt. Vi behöver införa 6 timmars arbetsdag för alla.

Kristin Källströmer Håkan Rosén Jenny Johansson Feministiskt initiativ Nyköping