Övrigt Vården Svar till Birgitta Nynäs, SN den 14 augusti.

Det är många som reagerat mot att avgifterna på sjukhus höjdes till 400 kr. Nivån är nu klart högst i hela landet och naturligtvis slår det mot många som har det knapert. Att den som söker sig till en vårdcentral får gå utan avgift kan kännas bra, men skapar ändå orättvisa.

När man tog bort avgiften i primärvården ökade besöken rejält, men utan att skickade med mer pengar. De extra besöken innebär kostnader för kanske 40 miljoner kr, men som nu måste hittas någon annanstans.

Socialdemokraterna hoppades på att den nya högre avgiften skulle få många att söka sig ifrån akuten till vårdcentraler i stället.

Men det misslyckades. Hittills i år har besöken på akuten i Nyköping ökat med 1 100 eller hela åtta procent, vilket är en väldigt stor ökning.

Vi behöver satsa både på primärvården och på sjukhusvården, och jag är glad att du röstar för förändring. Nu tar vi tag i sjukvården!

Magnus Leivik (M) Landstingsråd i opposition