Insändare Svar till insändaren "Långa och dyra resor för ögonpatienter" den 7/2.

I bästa världar vill ta hand om våra sörmlänningar själva. Men det hanterar vi inte nu. Dina förslag är både kloka och resurseffektiva. Men, det finns en del hinder till det du beskriver.

Bemanningsföretagen kan inte leverera det vi beställer! Så enkelt är det inte ens att få tag på hyrläkare. 

Två av de tre sjukhusens mottagningar är väldigt trångbodda och vi har inte operationssalar i tillräcklig omfattning. Dessutom måste ju våra egna kirurger få fortsatta kirurgipass och dels måste annan verksamhet också inrymmas i våra operationslokaler.

Vi övervägde busstransport och då till ett företag som du själv föreslår. Det har andra regioner prövat tidigare. Mycket bra ur både miljöperspektiv och ur ekonomiskt perspektiv. Men det kräver en offentlig upphandling och tar tid. Dessutom en viss logistikplanering som du själv nämner. Kanske återkommer vi till denna lösning längre fram.

Nu landade vi i denna lösning för 2020 och vi hoppas få mer kontroll på våra köer och att vi i förlängningen kan hantera våra köer själva så småningom.