Insändare Svar till insändaren "Trafikkaos på Västra Viadukten" publicerad 28 september. 

Tack för ditt engagemang i trafikfrågor i Nyköping! I dagsläget arbetar vi med en översyn av hela trafiksituationen vid den västra infarten, i det arbetet ingår även västra viadukten. För att om möjligt snabba på en förändring på viadukten så kommer vi att ta med en ombyggnad av viadukten i våra ansökningar om investeringsmedel. Först när vi vet vilka medel vi får kan vi se exakt vilka åtgärder som kan vara aktuella för att minska köbildning och annat.