Insändare Gnesta kommun har totalt cirka 11 000 invånare. I dag finns det två kommunalråd som vardera ersätts med 85 % av det arvode som en riksdagsledamot får, 56 865 kr i månaden. Månadssumman för båda tillsammans är 113 730 kr vilket per år blir 1 364 760 kr.

Utöver detta finns även ett oppositionsråd som får 70% av riksdagsarvodet, 46 830 kr i månaden, summa 561 960 kr per år. Summerar vi detta blir det en fast kostnad för kommunen på 1 926 720 per år. Sociala avgifter och avsättning för pension tillkommer.

Kommunen har dessutom en kostnad för fasta arvoden till ordförandena i nämnderna och en minimal kostnad till gruppledarna i de andra oppositionspartierna. Det är få kommuner med Gnestas storlek som har så generösa kommunalrådsarvoden som Gnesta har. Dessutom har majoriteten (S+M) och den så kallade oppositionen (C) valt att gå in i ett samarbete vilket i sin tur gör oppositionsrådsposten onödig.

I denna beräkning jämför vi med Fagersta kommun med dryga 13 000 invånare. Där kostar alla förtroendevalda med fasta arvoden totalt 1 460 989 kr enligt arvoderingen för 2019. Då är frågan: Är det rimligt att Gnestas tre kommunalråd kostar mer än 500 000 kr över vad en större kommun har i totala kostnader för sina fasta arvoden? Frågan är vad Gnesta kommuns invånare får tillbaka för att betala nästan två miljoner kronor per år för att tre politiker ska sitta på makten. Vänsterpartiet anser att Gnesta kommun ska ser över den totala arvoderingen av politiker och linjera denna med andra kommuner som är lika stora som Gnesta.