Insändare Svar till "Besviken kund" i SN fredag 2/8. Jättetråkigt att du fått parkeringsböter vid ditt besök på Öppen hand!

Nya parkeringsskyltar har satts upp den senaste tiden, både på kommunens mark och vår. Eftersom det inte framgår av din insändare exakt var du stått är det svårt att veta vad som gått fel när du fick böter.

Jag vill uppmana dig att kontakta oss på Öppen hand, så kan vi hitta en lösning inför ditt nästa besök här.