Insändare Svar till "Trött på att leta parkeringsautomat" den 8/2.

De nya kommunala p-automaterna som sätts upp inom kort har betalningsmöjlighet både via APP och betalkort. 

Du undrade också varför Nyköpings kommun har valt avgiftsbelagda parkeringar istället för p-skiva. Det är en politisk inriktning och strategiskt val att låta de som använder parkeringarna betala för det, istället för att lägga det för alla på skatten.

I stadskärnan finns det cirka 2 100 kommunala parkeringsplatser och cirka 500 privata. Varje år görs en mätning av centrala parkeringar. De senaste årens mätningar visar att det finns gott om lediga platser i centrum. Under året kommer också ett hänvisningssystem till de största parkeringarna så att det ska bli lättare att se hur många platser som är lediga. 

Har du fler frågor eller funderingar får du också gärna ringa mig, via 0155-24 88 00.