Insändare Äntligen har våra politiker insett att landets polismakt har förlorat maktkampen mot de kriminella, till exempel i Brandkärr. Med anledning av detta uppvaknande har politrukerna lanserat idén att stadens idrottsföreningar ska klara av det polismakten har misslyckats med.

"Nattvandra i Brandkärr" och få betalt, är den geniala idén, som lanseras. Som tur är verkar det som intresset från föreningarna är synnerligen svalt, klokt nog. Ordförande i Hargs BK frågar sig med all rätt hur det är med försäkringar, finns det några garantier för medlemmarnas säkerhet? sådana petitesser verkar inte ens ha diskuterats inom politikerkåren.

Bara en sådan sak som ett brutet hårstrå på en ligist, kommer naturligtvis att kosta både förening och förövaren av brottet avsevärda skadeståndsbelopp, vilket får den utlovade ersättningen på 5000:-, att ses som växelpengar.

Vi vet ju alla att brottslingar ska omhuldas in absurdum och brottsoffer bestraffas mycket strängt i landet utopia.

Förslaget visar återigen på sanningen att politiker tillhör inte jordens begåvningsreserv.

Insider