Insändare Har varit med om något som vi alla någon gång i livet råkar ut för. Efter fem månader mobbing och kränkning på min arbetsplats så blev jag inlagd på psykavdelning. Där märker jag att hur personalen sitter bakom en glas vägg och ser ut på oss inlagda.

Under de fem dagarna jag var inlagd frågade ingen hur jag mådde. Det dom gjorde var och gav dagens medicin. Sedan när jag blev utskriven så får man i telefonsamtalen dålig bemötanden. Psykvården behöver ändra på sina beteenden gör om vården till mer mänsklig kontakt och ha en kontakt med dom som är inlagda och prata med dom. Lägg lite värme på patienterna avdelningen. Och även vårdcentralen, ta ansvar för alla patienter.