Insändare Kommentar till artikeln om uteserveringar i Nyköping, publicerad den 30/9.
Jag är tillfreds med det regelverk om vår offentliga miljö, som styr kommunen i deras tillståndshantering, glad över att trottoarer och gator är framkomliga och trygga! 
Ahmad Eid (M) har i SN deklarerat sin åsikt om de två företagarna, som sökt och fått tillstånd att bygga upp uteservering i anslutning till befintlig restaurang/pub för tiden 15 april– 1 oktober men som inte fått förlängt tillstånd trots att man investerat i stora pengar. 

Anar man jäv i detta uttalande? Naturligtvis är det så och jag hävdar att Eid i sin egenskap både som egen företagare och som kommunpolitiker vet, att kommunen prövar ärenden om uteservering med hänsyn till ”bland annat skötsel, markanvändning, stadsbild, miljö, trafik och tillgänglighet” och att tillstånden är giltiga under en kortare period, cirka fem månader. 

Att tillstyrka förlängning hade varit både fel och för oss fotgängare och övriga trafikanter helt ohållbart.