Replik Svar till Teater Sörmlands konstnärliga ledning angående Södermanlands Nyheters artiklar om Gästbudet.

Vi recenserar föreställningar i hela Sörmland, året om. Men det betyder ingalunda att man kan räkna med hyllande kritik. Vi förstår att ensemblen kämpar med föreställningen. Men det är ju inte vad som recenseras. Man kan inte heller blanda ihop nyhetstexter med recenserande texter.

Vad gäller nyhetsbevakning är det en helt annan sak.

Den sker efter sedvanlig nyhetsvärdering och allmänintresse.

Att vi ringer och ställer frågor gällande ev konkurs eller liknande är alltså helt i sin ordning.

Eva Burman

Chefredaktör och ansvarig utgivare