Jag läser om den ansträngda situationen på Sörmlandskustens räddningstjänst och funderar på hur räddningschef Patrik Kullman kan säga att det inte finns någon risk att personalens mående skulle påverka tredje man vid utryckningar.

Räddningschefen kanske saknar kunskap om hur kroppen reagerar på långvarig stress, i så fall kan jag upplysa om att några vanligt förekommande symptom på just detta är trötthet, koncentrationssvårigheter och sämre minne.

Jag gissar att brandmännen på Sörmlandskustens räddningstjänst inte är immuna mot dessa stressymptom och deras arbete består trots allt fortfarande av en hel del utryckning. Utryckningar där tunga fordon ska framföras i höga hastigheter på allmänna vägar (oavsett tid på dygnet, väderlek och väglag) och snabba, livsavgörande beslut för tredje man ska fattas. Känns det riskfritt?