Kristdemokraterna anser att föräldrarna är bäst på att avgöra vilken skola som är bäst för just deras barn. I deklarationen om de mänskliga rättigheterna står faktiskt följande: ”Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar”.

Nu vill Socialdemokraterna stänga alla konfessionella friskolor för att några få inte fungerar. Det tycker vi är en kollektiv bestraffning. Varje skola måste bedömas efter hur den specifika skolan arbetar. Där det finns problem vill vi se uppföljning och tillsyn. Samtidigt behövs en möjlighet att stänga skolor som inte håller måttet och inte lever upp till skolverkets läroplan och svensk lagstiftning.

Att det finns konfessionella friskolor är inte det stora problemet inom det svenska skolväsendet. Det stora problemet är att alldeles för många skolor, både kommunala och friskolor, inte klarar av att skapa en skolmiljö som ger eleverna förutsättningar att klara skolgången. Detta borde socialdemokraterna fokusera på, istället för kollektivt bestraffa religiösa friskolor.

Fokusskolan i Nyköping, som drivs med en kristen värdegrund, hade lyckats med att vara en så bra skola gällande integration att man 2017 fick ett integrationspris.

Det finns bra kristna friskolor som för många elever passar bättre än den kommunala skolan. Den valfriheten vill vi värna. Kristdemokraternas vallöfte blir att vi inte kommer att stänga religiösa friskolor.

Östen Eriksson (KD) Ordf. Kristdemokraterna i Nyköping Marita Göransson (KD) Gruppledare i Nyköpings kommun