Insändare Kommentar till ”Långa och dyra resor för ögonpatienter" publicerad 7/2.
Visst är sjukresor till Stockholm, och parkeringsproblem besvärliga, särskilt för handikappade. Men får man remiss till sjukhus utanför Region Sörmland, får man nästa hela resan betald.

Kostsammare är det att få remiss till Mälarsjukhuset om man har bröstcancer. Vilket innebär över 20 besök. För min del innebar det 22 besök, inklusive 15 strålbehandlingar, 10 min/gång. Restid med buss cirka 6 tim/dag. Några tillfällen med bil vid operationstillfället och läkarbesök med anhörig för information.

Kostnad för mig över 3 000 kronor för enbart resor. Reseersättning 850 kr. För att få reseersättning måste minst 8 besök ske inom 4 veckor. Resten av resorna får man betala själv. Sedan tillkommer avgift för läkarbesök. Fattigpensionärer har inte råd med detta, och låna pengar i bank får de inte heller. Skall de gå obehandlade?