Insändare Svar till Insändare ”Förvirring kring skolfotografering” publicerad den 2 september

Tack för din frågeställning. Du har tolkat samtyckesblanketten helt rätt. Den rör publicering i kommunens egna kanaler. Längst ned på aktuell blankett står det att den inte gäller för skolfotografering.

I Nyköpings kommun använder vi olika kanaler för att berätta om vad som händer i våra verksamheter, till exempel webbsidan nykoping.se, sociala medier som Facebook, Instagram eller bloggar. Det kan även röra sig om tryckt material i form av broschyrer, affischer eller artiklar i tidningen NY som delas ut till alla hushåll i Nyköping. För att vi ska kunna göra detta behövs bland annat vårdnadshavarnas medgivande. Vid terminsstart lämnas därför blanketten för ”samtycke för publicering av foto, film och namn i Nyköpings kommuns kanaler” till barn och elever i kommunens verksamheter. Du kan närsomhelst ändra eller återkalla ditt samtycke.

Skolfotografering är en lång tradition, men har inget med skolans verksamhet att göra. Redan innan GDPR trädde kraft (maj 2018) så gällde att samtycke för fotografering ska hämtas in av skolfotograferingsföretaget själva – och inte skolan. Förskolan eller skolan upplåter helt enkelt lokal och tidpunkt för fotograferingen. I dagsläget är det respektive rektor som beslutar om fotografering ska ske eller inte.

Skolfotograferingsföretaget ska alltid informera innan en skolfotografering. Läs om samtycke till skolfoto och skolkatalogen på respektive skolfotograferingsföretags webbsida.

Annika Hellström

Registrator division Barn Utbildning Kultur