Övrigt Miljö Linus Lakso och Anna Wåhlström, båda MP, hävdar i en insändare i SN att man åker miljövänligt med hög­hastighetståg. Det är tvärtom.

En bana för 320 km-tåg kräver helt eller delvis betongplatta. Cement är MYCKET energikrävande att framställa och det handlar om MYCKET stora volymer.

En 320km-bana måste gå extremt rakt vilket ger, förutom merkostnaden, större störningar i natur- och kulturmiljön.

En 320km-bana ökar slitaget på räls och tåg och energiåtgången blir MYCKET större (jag har sett siffran plus 50 procent jämfört med en 250km-bana). Samt högre buller.

Om vi skall minska bilåkandet så måste vi rikta in oss på den regionala trafiken. Men den kommer i andra hand om 320km-tågen prioriteras. Det går inte att ha så många tåg på banan när de kör olika fort!

320km-banor utesluter godstrafik. 250km-banor öppnar för godstrafik. Vilken miljövinst!

Jag hittar inget miljöargument för den högre hastigheten. Inte något som uppväger detta!

Torsten Sandberg (C) Oxelösund