Insändare Många år profilerade sig Skavsta som fraktflygplats i konkurrens med Arlanda. Stora aktörer som KLM och UPS anlitade Skavsta. Stora miljövinster erhölls då en majoritet av fraktflyget går söderut.

Det innebar att leveranser från exporterande industri, oftast från tillverkare söder om Arlanda, gav stora miljövinster i form av minskade bränslekostnader. Dels från lastbilstransporter men även kortare flygsträcka från Skavsta söderut jämfört med Arlanda. Tunga lastbilar stannade i Nyköping i stället för att passera genom Stockholm på väg till Arlanda. 

När Skavsta fick nya ägare fanns inte något intresse att bedriva flygfrakt. Endast passagerartrafik skulle förekomma. Skavsta flygfrakt skrotades. Kunderna etablerade sig vid konkurrerande Västerås flygplats.

Västerås kommun har meddelat att Västerås flygplats kommer att stängas på grund av dålig lönsamhet. Flera aktörer som t ex Ryanair och fraktflyget drabbas.

Nu kommer chansen åter till Skavsta att etablera fraktflyg. Nu gäller det för Skavstas nya flygplatschef Peter Steinmetz att jobba för nya arbetstillfällen. Högaktuellt nu när Ryanair lägger ned sin bas vid Skavsta.