Insändare Svar till  “Hur ofta är ni i SD på biblioteket?” publicerad 19 december

SD har aldrig påstått att bara vissa barn skall ha tillgång till biblioteket. Alla, både vuxna och barn skall ha samma möjlighet att ta del av svensk och utländsk litteratur på biblioteket. Men det är individen själv som har ansvar och skall tillgodose att han/hon kan tillgodogöra sig samhällets tjänster.

SD:s mål är att alla skall lära sig svenska så att man efter två års utbildning på Svenska för Invandrare (SFI) kan kommunicera hyfsat i det dagliga livet. När man genomgått en SFI utbildning så är tillgången till bibliotek och all litteratur inkörsport för att lära sig mer svenska och barnen lär av föräldrarna.

Att ha grupper i ett samhälle som lever isolerat i egna utanförskapsområden och endast har kontakt med det övriga samhället med ett livslångt behov av hjälp och tolk på sitt hemspråk är förödande.

Vi ser satsningar på husmålningar i Brandkärr och i budgeten för 2020 hur medborgarkontoret där får ytterligare miljoner för att ha service och tolkar på flera språk. Detta är direkt kontraproduktivt.

Nyköpings kommun har som mål att 25 procent skall klarar studierna i SFI kursen 1 A-D.  Endast 2.7 procent klarade detta 2018, detta är en stor anledning till det växande utanförskapet.

SD:s mål är att 75 procent av de som genomgått SFI skall ha godkända betyg i 1A-D genom att förbättra SFI utbildningen och ställa högre krav, det är nyckeln till en bra integration, inte att hålla handen under hela livet med tolkar och särskild samhällsservice.