Övrigt Replik Replik till insändaren ”En likvärdig skola är den enda vägen framåt” 16/5.

Vi har en likvärdig skola.­ Skolorna ska följa skollagen. Det är skolinspektionen som kontrollerar och följer upp. Du verkar redan ha vänt ”blad” och nämner inte de flertalet anmärkningar och viten de kommunala skolorna har fått under året. Helt klart är att eleverna på särskolan och Alpha har inte fått en likvärdig behandling/utbildning som du kunnat läsa om. Så har det sett ut under flera år. De privata skolorna har också haft besök, och är utan anmärkningar. De har också högre betygsgenomsnitt än de kommunala, de har färre anmälningar om kränkningar, högre trivsel. Då tänker du kanske att det blir jobbigt för dem när de lämnar skolan för de har säkert fått bättre betyg än de förtjänar för att det ska se bra ut. Fel. Detta har man undersökt. Du har säkert också­ följt resultaten för de Nationella proven och där också sett att man lyckas bättre privat. Vi har ett problem som är att Kent P inte kan ta sina gamla lärar kollegor i ”örat” och kräva ordning och reda. Kan du prata med Kent ?

Vanlig förälder