Insändare Glädjande nog noterar jag att SN fortsätter att bevaka extremhögern, med särskilt fokus på NMR. Det är bra. För det kan inte nog understrykas och uppmärksammas vilka mål och metoder som driver dem framåt.

Min stilla förhoppning är att läsarnas insikter och kunskaper, om vart extremhögerns ideologi för oss, ska öka. Särskilt den som gillar att sprida olika påståenden, med mer eller mindre lögnaktigt innehåll, borde besinna sig. De här personerna väljer ofta att misskreditera och smutskasta grupper av människor och folkvalda politiker. Varje gång de gör det så legitimerar man de antidemokratisk krafterna. I kölvattnet växer sig partier och organisationer, som inte står upp för allas lika värde, allt starkare. Det är ansvarslöst att bidra till den utvecklingen.