Insändare Med denna insändare vill jag att du ska ta tag i problemen och förstå allvaret med detta ämne.

För det första har utsläppen försämrats med tiden. Många fler åker bil under väldigt korta sträckor, vilket tär på miljön och är onödigt. Det släpps ut farliga avgaser med koldioxid som förstör ozonlagret i atmosfären. Man vill istället ha bilar som går på bra energi. Det förbättrar miljön och människans jord. Vi måste tänka på vad vi gör och endast använda bilen vid viktiga tillfällen. Välj andra val som att gå eller åka kommunalt eller kanske köpa en elbil.

Vi måste också minska på köttet som vi äter hela tiden. Vi har många andra val på proteinkällor men vi väljer det som är sämst för naturen, djuren och oss själva. Det dödas flera djur varje dag, det är bara för att vi ska få i oss något att äta när vi har så många andra val. Det är mycket bättre om vi äter vegetariskt fler dagar i veckan och väljer bort köttet. Om vi handlar kött i affärerna måste de handla in mer kött från slakteri som måste döda fler djur.

Nu förstår jag att ni tänker att det är väldigt dyrt med elbil, men ni har så många andra val. Ta buss eller tåg, cykla eller gå, men kör inte runt i din bensindrivna bil under korta sträckor, få istället motion och gå ut!

Jag uppmanar er till att ta till er informationen om klimatet. Det är många faktorer till förstöringen av vår jord och vi måste förändra vårt levnadssätt. Miljön förstörs allt mer och detta måste få ett slut, annars kanske vi inte har någonstans att leva på!