Övrigt Politik Tack Britta Bergström för svar på frågor jag aldrig ställt! Jodå, jag kan räkna och vet det mesta om de tre högkostnadsskydden sedan1995, då jag tappade min första näthinna. Då var skyddet 900 kr sammanlagt för läkarbesök och medicin, nu är det 3 300 kr. Reseersättning utgick för varje resa (med viss självrisk), nu är det speciella bestämmelser. Du påstår att ingen flergångsbesökare fått ökad kostnad, men det är lögn, vilket framgår av följande exempel: Före reformen betalade jag 3x150 (450) kr/år, efter densamma 3x400 (1 100 med högkostnadsskydd) kr/år. Alltså 650 kr mer/år för besök på samma ställe, med samma personal och med samma behandling. To m landstinget egna kommunikatörer är av samma uppfattning då de skriver att ”inkomstbortfallet kompenseras av höjda avgifter för lasarettsbesök”. Jag upprepar: Vad är det för jämlikt att vi som har en garanterad avgift på cirka 3 000 kr/år skall få en höjning på mellan 50 kr/år (7 besök) till i värsta fall 650 kr/år (3 besök)?

Blindstüret