Insändare Hade själv funderat på att kontakta ansvariga på Nyköpings kommun och tacka för att man låtit bli att klippa lika mycket gräs som vanligt. Nu blir det en replik på Christer Carmonius insändare "Nyköping – inget för allergiker", publicerad den 4 juli.

Visst blir det en del pollen, men det mesta av blommande gräs finns fortfarande på andra ytor och i skogsmiljöer som ändå inte klipps. Tvärtom tycker jag det är vackert när man låter exempelvis smultron få växa i vägkanterna. Det gynnar dessutom insekterna som fruktträden behöver som pollinerare.

Myran