Insändare Inte underligt att alla ungar cyklar över övergångsställen i Nyköping.

Onsdag eftermiddag cyklade en lärarinna över ett övergångsställe i Brandkärr, tätt följd av en kolonn av barn i 10-årsåldern, ett trettiotal elever.

Där hade det varit ett bra tillfälle att förmedla lite trafikvett och att alla hade gått över gatan.Förekommer det ingen trafikundervisning i skolorna idag?

Saknas en Televinken som redan i unga år lär ut lite trafikregler.

Bengt Karlsson