Insändare Angående debattartikeln "Vi accepterar inte godtycke i vården" publicerad 19/12.

”Vi accepterar inte godtycke i vården” skriver tre ledande Liberala politiker i en debattartikel den 19/12. I artikeln nämner man ett antal exempel, mer eller mindre jämförbara. Främst gäller det dock frågan om barnmorskor ska tvingas medverka vid aborter i strid med sitt samvete. Om de inte ställer upp drabbas de av yrkesförbud vid anställning. Jag tar därför här upp detta konkreta fall.
Aborter är förhoppningsvis inte den huvudsakliga arbetsuppgiften för barnmorskor. De har i stället under lång tid förtjänstfullt hjälpt små bebisar att komma till världen utan att behöva medverka vid aborter. Aborter är planeringsbara behandlingar. En barnmorska borde därför utan problem kunna befrias från att medverka vid aborter.

Uppgiften kan ju utföras av någon som är beredd att ställa upp. Det medför inte heller att berörd kvinna vägras abort, något som indikeras i insändaren. Frågan om att bli befriad från att medverka vid aborter kan ju regleras i anställningsavtal. Att det skulle vara fråga om godtycke har jag svårt att förstå. Det tarvar en förklaring.

Att neka en barnmorska som av samvetsskäl begär att bli befriad från att medverka vid aborter anser jag vara antiliberalt. Dessutom vore det ju dumdristigt med den rådande akuta bristen på barnmorskor.
Jag vill framhålla, att jag för egen del inte är abortmotståndare, men anser att en barnmorska av samvetsskäl ska kunna befrias från att medverka vid aborter.
Min fråga är nu om det som framhålls i artikeln är liberalernas (L:s) officiella ståndpunkt eller skribenternas privata åsikter?