Övrigt Valet Valrörelsen 2014 urartade på många sätt och man hoppades verkligen att det inte kunde bli värre. Det blev det.

Vandalisering av valmaterial, misshandel av valarbetare, negativa påverkanskampanjer, partiledardebatter där man hellre angriper motståndarnas politik än berättar om sin egen, ungdomsförbund som gör sitt yttersta för att förstöra, extremister på både höger och vänsterkanten som hotar, religiösa fanatiker som uppmanar att inte rösta, gamla uppgifter som dras fram i media med syftet att påverka, lögner om andra partier på främmande språk, ett agerande på sandlådenivå som vuxna politiker borde skämmas över, hot, hat och främmande makter som påstås agera.

Är det här kul?

Vore det inte bättre att lägga ned valrörelserna? De flesta väljare vet ju ändå vart deras röst kommer att gå. En del vet det sedan barnsben och andra röstar alltid som sin närmaste omgivning. De flesta inser också att alla fagra löften som nu erbjuds från höger till vänster syftar till att locka väljare, inte nödvändigtvis för att partierna ämnar infria dem i en eventuell regeringsställning.

Stefan Karlsson