Insändare Världsekonomin har tvärbromsat till följd av coronaviruset. Detta är en prövningens tid för oss alla och inte minst för de svenska företagen. 

Svenskt näringsliv består av en mångfald av företag, från stora restaurangkedjor och åkerier till små kulturcaféer och mindre lokala familjeföretag med enstaka fordon. Oavsett om vi betraktar svenskt näringsliv ur perspektivet besöks- eller åkerinäring är mönstret detsamma men det är denna mångfald som är en styrka.

En av de allvarliga effekterna kring coronaviruset är att företagen med minst marginaler riskerar att slås ut. Ett skräckscenario är att tusentals små näringar går under till följd av den nuvarande krisen och när epidemin väl är över återstår till slut bara de större företagen. Sverige riskerar att falla tillbaka till den situation som präglade 1960- 70 talet med statliga monopol och oligopol inom näringslivet. 

Detta vore mycket olyckligt. Småföretagande är grunden för nyföretagande och i förlängningen jobb och tillväxt. I den tid vi lever i just nu måste vi politiskt inte bara lyssna till de som skriker högst och mest. Vi måste med ekonomiskt stöd också säkerställa att de små företagen överlever krisen och kan börja verka igen när vi går in i en fas av ekonomisk återhämtning. 

Som privatpersoner kan vi göra medvetna val när vi handlar. Köp mat från din lokala restaurang, beställ en taxi från någon som äger sin egen bil, se till att besöka det lokala museet när det återöppnar. Mångfald är något värdefullt och viktigt. Sverige skall vara ett land där människor vågar att förverkliga sina drömmar och starta en rörelse i liten skala som över tid kan växa och skapa tillväxt och mervärden för samhället.

Många små företagare är på goda grunder mycket oroliga just nu. Moderaterna är dock tydliga. Vi skall hjälpa varandra och säkerställa att både små och stora företag överlever och kommer ut på andra sidan krisen. Väl där skall vi fortsätta att stötta mångfald och företagande. Det är bara på detta sätt vi bygger Sverige starkt.