Insändare Replik Björn Åslund MP Nu är jag ingen expert, men duktig på att googla fakta och med några kraftingenjörer i vänskapskretsen som kan ge information. Så det jag kan hålla med om är att elkraften kan räcka, men näten är inte byggda för den ökade belastningen. Vi har idag en negativ effektbalans på 850 MW, källa Svenska kraftnät. Och med minskad nederbörd så levererar inte vattenkraften i samma omfattning, alternativet är ju utbyggd vattenkraft och det har ju rätt stor påverkan på naturen och tar dessutom lång tid.

Vindkraften i dag levererar ca 10 % , men 2045 så behöver dagens vindkraftverk bytas ut på grund av ålder. Dagens 400 v behöver bytas ut. Låg, mellan och högspänningsnäten behöver bytas ut och förstärkas om man ska klara 5 miljoner elbilar som körs cirka 1 200 mil per år. När de ska laddas så är det 1/3 av elproduktionen. En del kan kanske lösas med hjälp av så kallad smart laddning, men det påverkar också tillgängligheten. Många bostadsområden och bostadsrättsföreningar behöver byta sina elnät för att klara belastningen och den kostnaden kommer att läggas på dem som bor där. Källa ny teknik 2018.01 29.

Personligen tycker jag att vätgasbilar är en mer intressant lösning. Går snabbt att fylla, släpper bara ut syrgas och vatten. Vätgas kan skapas genom solceller, men i nuläget så finns det få vätgasmackar i Sverige. Där kan det satsas på istället. Så tyvärr är det mycket från MP som är byggt på dåligt underbyggda fakta som vanligt. Ni får sluta med att köra runt med tunga stenar även ni.