Vården Läser om kritiken som Trosa vårdcentral får, håller inte med om den. Har besökt denna många gånger under de senaste tio åren. Alltid blivit bra bemött, ej behövt vänta, fått träffa läkare och sköterskor, som ej varit jäktade, provtagningar av erfarna sköterskor.

Det har även fungerat med remisser från Nyköpings sjukhus, även där är jag nöjd med besök jag gjort.

Gösta Gustavsson, nöjd besökare