Renhållning Villaägare, särkilt på nedre delen av Skogsvaktarvägen i Malmbryggshagen, ta in era soptunnor från kommunens mark. De välter i blåst, sopor ligger på gatan och försvårar för kommunens parkförvaltning. Ni har alla stora villatomter där era tunnor ska stå.

Annars är det väl fritt fram för alla att nyttja dem till sitt skräp.

Nettan