Övrigt Valet Dom kallar sig demokrater. Deras partiprogram är väl friserat för att framstå som tolerant och demokratiskt. Men när deras företrädare släpps fria avslöjas ofta bockfoten och den bakomliggande ideologin. Den liknar i hög utsträckning ett tyskt parti, som på 20-talet etablerade sig som NSDAP (National-Sozialistiches Deutsche Arbeiterpartei).

Detta parti utpekade grupper av medborgare som undermåliga och icke önskvärda. Det manövrerade sig till makt genom att dra fördel av människors och andra politiska parters godtrogenhet och vilja till kompromisser. Makten användes sedan för att undanröja dem som inte platsade i deras idealsamhälle. Partiet var uppdelat en politisk organisation som skötte anpassningen av lag och rätt och en militant grupp som genom våld och terror skulle hålla misshagliga på plats. Verkar bilden bekant?

I dag ser vi igen nationalismen breda ut sig i världen. I många länder kan vi se hur nationalistiska partier praktisk går till väga för att undertrycka demokrati och tolerans och skapa splittring i sina respektive länder: förföljelse av den fria opinionen, politisering av rättsväsendet och misstänkliggörande av oliktänkande.

Man måste vara naiv, om man tror att ett svenskt nationalistiskt socialkonservativt parti skulle bete sig annorlunda i maktposition.

Jag har hört intelligenta personer säga ” Vi behöver förändring. Dom borde få chansen”. Det är en aningslöshet, som kan straffa sig.

Jag hoppas att väljarna i det kommande valet genomskådar de blå (bruna) dunsterna och röstar på något av de liberala demokratiska partierna. De som försvarar tolerans och mänskliga rättigheter. Partier som värnar om de svaga, skyddar enskildas rättigheter och bevarar oss från diktatorer.

Granska politisk marknadsföring kritiskt.

Min värld är hotad