I veckan som gick träffade jag en företagare som nyligen sålt sitt företag. Samtalet kretsade kring hans erfarenheter av kommunen under alla de år han drivit sitt företag. Han sammanfattade det med att kommunen verkade vilja ställa till det så mycket som möjligt för honom.

Jag tror inte att det verkligen förhöll sig på det sättet. Kommunen och tjänstemän han haft kontakt med hade säkerligen sina skäl till att agera på det sätt de gjorde. Det oroar mig emellertid att denna företagare inte är ensam om att upplevad det på detta sätt. Nästan 1 av 10 företagare i Södermanland uppger att företagsklimatet i den egna kommunen är dåligt.

Under våren lyssnade jag på Markus Svensson och Martin Clarstedt. Markus är hållbarhetschef och Martin är miljö- och byggchef i Rättvik. De berättade om hur de under några år jobbade hårt för att förändra det kommunala myndighetsutövandet.

Målet var att kommunen ska hjälpa företagen att göra rätt. Markus och Martin lyckades ställa om kommunen så att tillstånd och tillsyn i första ledet numera handlar om råd och vägledning till företagen. Det var inte bara en kamp att få kommunens tjänstemän att förstå det nya arbetssättet. Livsmedelsverket försökte också sätta stopp för dem.

Markus och Martin vände sig då till landsbygdsminister Eskil Erlandsson och fick honom att införa ett tillägg i Livsmedelsverkets instruktionsbrev. Livsmedelsverket uppmanas numera ”att underlätta och skapa goda förutsättningar för företagande i livsmedelssektorn”.

Ett slutligt kvitto på att Rättvik jobbar på rätt sätt fick de OECD som konstaterat att det mest effektiva sättet att utöva tillsyn är att hjälpa företagen att göra rätt.

Och hjälp kan säkerligen behövas. Företagare har tusentals sidor av lagar och regler som de ska följa. Många företag har återkommande kontakt med myndigheter för att söka tillstånd eller då dessa utför tillsyn på deras företag. Inte sällan känner de ett tydligt underläge gentemot de tjänstemän som kan neka dem det tillstånd de behöver eller som kan utdela vite efter en inspektion. De kan till och med stänga verksamheten.

Jag är övertygad om att detta går att vända till något positivt. Tänk om företagen i stället vill att kommunen ska genomföra en tillsyn för att de då kan få hjälp genom råd och vägledning från kompetenta tjänstemän.

När Svenskt Näringsliv undersökte hur företagare upplever att kommunen ger de råd och den vägledning de önskar vid tillstånd, tillsyn och kontroll är Rättvik den kommunen i hela landet som företagen ger högst betyg. Det är såklart inte en slump. Rättvik har utpekat detta som sitt prioriterade sätt att jobba. Tjänstemän som jobbar där vet att de ska hjälpa företagarna. Markus och Martin har lyckats att fått kommunen att jobba tillsammans med företagen.

Om nu allt pekar på att detta är det bästa sättet att få företagen att följa lagar och regler så ställer jag följande fråga till länets alla kommunchefer. Varför är inte detta också ert sätt jobba?

Björn Lindgren

regionchef Södermanland, Svenskt Näringsliv