Jag återkommer till temat ”Hela Sverige ska leva” som brukar dyka upp när det är valår. Mellan valåren brukar det vara mera ”Nästan halva Sverige ska leva”.

De flesta beslut som berör balansen mellan stad och landsbygd brukar luta över mot fördel staden. Och av någon anledning verkar urbaniseringsvännerna tro att all landsbygd är tärande medan städerna genererar vinster som subventionerar landsbygden.

Jag menar att det inte är svart eller vitt – det finns bra saker överallt, liksom dåliga.

Om man tar väl hand om de resurser som finns på landbygden – som man gör i Norge – visar det sig att det verkligen finns förutsättningar för att ”Hela Sverige ska leva”. För att det ska fungera måste reglerna vara någorlunda rättvisa – företag behöver få tillgång till kapital för utveckling och expansion. Dessa pengar kan som i Norge tas från fylkenas beskattningsrätt av inkomsterna från bland annat vatten- och vindkraft.

Men det behövs också företag och privatpersoner som vågar satsa egna pengar och kunskaper i landsbygdens möjligheter. Dessa entreprenörers och investerares insatser går inte nog att uppskatta . Dels ser de till att de ekonomiska aktiviteterna hålls igång och växer, dels leder det till ökade skatteintäkter i berörda kommuner.

I stora delar av landet är dessa entreprenörer och investerare helt avgörande för traktens framtid. När varken banker eller offentliga aktörer vill ställa upp med finansiering är det de här personerna som får dra lasset. Ett bra exempel på en lokal ”hjälte” är Åke Larsson i Vrena. Med hårt arbete och en genomtänkt strategi har han byggt, utvecklat och tagit ansvar för ett antal företag.

Det viktigaste ur ekonomisk synpunkt är möbelsnickeriet Eriksson & söner som är mycket gammalt och mycket vitalt. Precis som Åke själv som är i full gång trots sina modiga 80 år. När jag besökte honom i veckan visade han mig runt i snickeriet där ett tiotal anställda producerar de finaste möbler man kan tänka sig. Ritade av Josef Frank och beställda av Svenskt Tenn är detta möbelsnickeri i världsklass.

Utan att göra den minsta reklam eller marknadsföring har snickeriet en orderstock som representerar en årsproduktion.

Men trots att det är mycket att göra i snickeriet har Åke hunnit med att engagera sig i Handlaren – den lokala livsmedelsbutiken och diverse fastigheter.

Just nu lägger Åke mycket tid på den gamla bensinmacken som han räddat undan förfallet. Från att ha varit nästan som en ruin är macken nu pyntad och här säljs cirka 40.000 liter bränsle i månaden. Större delen av macken inrymmer nu en restaurang med tillhörande uteservering. För att få stabilitet i den lokala ekonomin, få ett tillräckligt kundunderlag skulle Vrena behöva växa med 250–300 invånare. Detta borde kunna ske ganska snabbt då kommunen förberett tomter för bostadsbebyggelse men där planerandet inte följts av handling. I stället tycks nu kommunen mest vara i vägen för byggplanerna som man lagt på is. Om makterna i kommunen menar något med att instämma i ”Hela Sverige ska leva” så har man här ett lämpligt projekt att bevisa detta på. Tills vidare får vi heja på sådana entreprenörer och investerare som Åke!

Tommy Jansson

utvecklingskonsult, Stigtomta