Fullständig inkompetens eller ren och skär illvilja. Så kommenterar en av Sveriges främsta professor på förvaltningsrätt Nyköpings kommuns tilltag att avtala bort svensk grundlag.

Han och andra experter säger sig inte ha sett något liknande tidigare.

Jag är böjd att hålla med. Tipset att kommunen valt denna väg slog ned som en bomb på redaktionen. Gapande munnar - är det ens möjligt? 

Meddelandefrihet gäller även inom verksamheter som lyder under sekretess. Det innebär att du som anställd kan yppa sekretessbelagda uppgifter till medier. Och din chef får inte efterforska källan, det är straffbart. Det är en helt bärande del i vår demokrati och denna rättighet finns inskriven i grundlagen. Syftet är att motverka korruption, maktmissbruk och misskötsel.

Ändå har Nyköpings kommun valt att förmå anställda att skriva under ett dokument där man frånsäger sig den rätten, och man hotar med fängelse. Helt i strid med grundlagen. Dokumentet är undertecknat av kommunjuristen och en hög chef.

Hur kunde det bli så här?

Vår erfarenhet är att det blivit svårare att få anställda i offentlig förvaltning att prata med oss om missförhållanden. 
Och det var anledningen till att vi ville granska öppenheten i samhället. Vi bad samtliga inom kommuner, regionen och länsstyrelsen i Sörmland att svara på frågor om vad man har rätt till och inte.

Nyköping stack ut från start. När merparten lämnade ut de anställdas maildresser med vändande mail gjorde man i Nyköping tvärtom. Man prövade ärendet först med hänvisning till GDPR. Vi påpekade att den inte är tillämplig för redaktionell bearbetning. Mailuppgifterna skickades till slut i en pdf-fil, inte i excell som vi bett om, självklart för att försvåra. Pressansvarig kommenterade våra invändningar med att. "En myndighets skyldighet sträcker sig bara till att lämna ut på papper... Hoppas den (PDF:filen) kommer till hjälp i ert journalistiska arbete på Sörmlands Medias redaktioner.".

Med facit i hand förstår man varför Nyköpings kommun har så stora problem med öppenheten. När vi analyserar de 1500 svaren från anställda i Nyköping står det klart att kommunen har en del att jobba på. Det har övriga kommuner, regionen och länsstyrelsen också. Det ska vi berätta om i kommande granskning.

Men vi väljer att publicera dessa uppgifter redan nu. Det måste komma ut. Nyköpings kommun vill be alla anställda om ursäkt låter man hälsa. Men frågan är - går det?