Tidigt i våras tillfrågades jag om att invigningstala vid sommarens EM i havskappsegling i Oxelösund. Eftersom ett Europamästerskap är en stor händelse i vårt län, svarade jag förstås ja. Inför talskrivandet var det två saker som var extra viktiga att få med, dels ett tack till alla som möjliggjort arrangemanget, dels att tala om situationen i Östersjön. Vid själva invigningen fick jag möjlighet att samtala med både arrangörer och tävlande om just förändringarna i Östersjön.

I slutet av sjuttiotalet, flyttade jag från väst- till ostkust. Jag noterade att det fanns skillnader mellan västerhavet och Östersjön. De första intrycken begränsade sig dock till att, vattnet var bräckt, öarna beskogade och att där fanns gott om både gädda och strömming. Vad jag och många med mig inte kände till var hur känsligt detta hav är. I dag talas det mycket oftare om Östersjöns marina miljöer och de unika arter som lever där.

Med regelbundenhet genomförs också mätningar som visar hur detta hav påverkas av mänskliga aktiviteter. Det handlar både om utsläpp direkt i havet och om påverkan till följd av klimatförändringar. Under lång tid har utsläpp av olika slag bidragit till att övergöda Östersjön, vilket i sin tur lett till omfattande algblomningar. Syresituationen i Östersjöns djupa vatten har försämrats väsentligt, inte minst under senare år och utbredningen av döda bottnar har också ökat dramatiskt.

Det hela kan te sig dystert och närmast omöjligt att komma tillrätta med. Genom enskilda initiativ och gemensamma aktiviteter kan dock dyster verklighet vändas till positiv framtid. Samtliga länder runt Östersjön har, genom den så kallade Helsingforskommissionen, fattat beslut om en aktionsplan för Östersjön. Målet med den är att till år 2021 återställa god ekologisk status i havet. Vår svenska Havs- och vattenmyndighet har av regeringen fått i uppdrag att ta fram en havsplan för Östersjön, till slutet av detta år. En havsplan som ska visa på lämplig användning av Östersjön.

Eftersom vi är många som ska samsas om havet och dess resurser, måste det framgent användas på ett effektivt och hållbart sätt. Havet spelar en viktig roll för till exempel handel, fiske och för rekreation. Min förhoppning är att arbetet intensifieras så att även kommande generationer ska kunna använda och njuta av Östersjön som min och tidigare generationer gjort, äta fisk från havet, bada i det och även kunna använda det för transporter och för segling.

Fotnot: Liselott Hagberg är landshövding i Södermanland och medverkar som fristående krönikör i SN.