Populismen – som fått näring på senare år – bygger på en förenklad syn på samhället och människorna. Man utgår från grova generaliseringar som ska visa att alla människor med en viss bakgrund tänker och beter sig exakt lika. Rödhåriga är på ett visst sätt – svarthåriga på ett annat. Göteborgare är jovialiska och smålänningar är snåla.

De främlingsfientliga grupper som uppträder på denna solkiga estrad gör mycket skeva och dåliga analyser. Läser man igenom deras propagandamaterial ser man att de ställer sig själva utanför demokratin. De respekterar inte andra människors synpunkter och blir lätt hotfulla för att få ”rätt”. Vilket innebär att vi – vanliga medborgare – måste axla ansvaret och gå och rösta i valet. Demokratins krav på engagemang från medborgarna innebär både möjligheter och ansvar.

Populisterna ligger långt framme när det gäller ”fake news” – de producerar en egen historieskrivning som passar in i deras propaganda. Till de grövsta galenskaperna får vi väl räkna påståendet att Förintelsen aldrig hänt. Samtidigt som man kan skratta käften ur led åt dumheten så måste man inse att denna den värsta sorten av främlingsfientlighet är livsfarlig.

Den intensiva valrörelse som vi nu ser slutet på visar tydligt att demokratin inte är självklar och en gång för alla vunnen. Demokratin måste erövras och försvaras i det oändliga. Årets svenska val visar också på nya ”digitala” hot mot demokrati och fria val. Via sociala medier och diverse manipulationer på internet kan man sprida falska rykten och på olika sätt störa valprocessen. Vi måste vara vakna och skeptiskt granska all information som har med valet att göra.

Det är viktigt att ungdomarna i skolan får träna sig i källkritik. Att alltid ha en skeptisk hållning till informationsflödet och ställa sig frågorna: Vem är avsändaren? Vad vill man uppnå? Vem tjänar på detta?

Personligen anser jag att träna källkritik är viktigare än att lära alla elever programmering. Skolans roll som utbildare i och försvarare av demokratin är oerhört viktig. Det är nödvändigt att hela vuxenvärlden och alla samhällsinstitutioner är tydliga med sitt ställningstagande för demokrati och mänskliga rättigheter.

Den blivande regeringen och riksdagen kan med erfarenheterna från årets valrörelse få anledning att ytterligare stärka demokratin när det gäller till exempel mötesfriheten. Här finns vattendelaren för vilka organisationer som bör få tillstånd att demonstrera i olika sammanhang och vilka ansökningar som bör avslås. Tillstånd att demonstrera bör enbart ges till organisationer vars program tydligt visar på ställningstagande för demokrati och mänskliga rättigheter.

Tommy Jansson